Om oss

Bigacom är partnern som driver resultat inom försäljning, kundservice och bemanning.
Detta gör vi genom att ha människan i fokus.

Vi på Bigacom driver en modern linje när det kommer till synen på kunden, medarbetaren och våra affärsrelationer.

Detta genom att ställa människan i centrum, inte uppgiften. På så vis uppnår vi ett högre resultat än branschsnittet.

Ytterligare resultat av vårt arbetssätt är längre anställningstider bland våra kollegor samt långsiktiga partnerskap.

Vår verksamhet är sprungen ur en övertygelse att det finns utrymme för en seriös aktör med bred kompetens inom området för outsourcad försäljning, kontaktcenterverksamhet, rekrytering och bemanning.

Utvecklingen går i en allt snabbare takt. Det är därför avgörande för bolag att kunna agera på nya trender.

Vi på Bigacom ser därför att vårt starkaste vapen för en välmående framväxt är vårt närvarande ledarskap. Styrelsen besitter över 30 års erfarenhet inom telekom, dagligvaruhandel och tjänsteförsäljning.

Samtliga i ledningen är dagligen operativt verksamma med stor passion för att generera smartare och mer effektiva lösningar varje dag.

Kontakta oss